Regulamin:

 

1. Informacje o Autorze
Adam Michel, dalej nazywany Autorem  nie podlega obowiązkowi zgłoszenia działalności gospodarczej.
Adres Autora to:
Adam Michel
ul. Dworska 22/103
80-506 Gdańsk
Autor nie wystawia faktur VAT
2. Sprzedaż
Autor  czyni ofertę sprzedaży książki  swojego autorstwa na swojej stronie internetowej pod adresem https://adammichel.eu .
Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem koszyka zakupów należącego do Firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu. Firma PayPal (Europe) przyjmuje płatność od Nabywcy i przekazuje ją Autorowi.
Do zawarcia umowy sprzedaży/kupna dochodzi w chwili przyjęcia zapłaty od Nabywcy przez Firmę PayPal.
3. Polityka prywatności
Strona https://adammichel.eu/ nie zbiera danych adresowych użytkowników.
Firma PayPal przekazuje Autorowi dane adresowe Nabywcy w celu dokonania wysyłki zamówionej książki. Jedyne dane, które otrzymuje Autor to adres e-mail i numer telefonu Nabywcy oraz imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość, województwo i kraj dostawy. Autor używa tych danych tylko w celu dotarczenia na dobry adres przedmiotu zamówienia, natomiast nie gromadzi i nie udostępnia ich osobom trzecim.
Narzędzie Google Analitycs tej strony może użyć zestawu plików cookie w celu gromadzenia informacji i generowania raportów ze statystykami na temat użytkowania witryny bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników i służy tylko do pomocy właścicielowi strony internetowej zrozumieć, w jaki sposób korzystają z niej użytkownicy.
4. Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość
Nabywca, który zawarł umowę na odległość, po odebraniu przesyłki ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Aby to zrobić należy:
w terminie do 14 dni licząc od daty odebrania przesyłki należy wysłać na adres Autora pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy. Następnie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty oświadczenia odstąpienia od umowy, należy odesłać produkt.
Warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest: pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy podpisane przez Nabywcę, odesłanie towaru nie noszącego śladów użytkowania, uszkodzenia, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Dopuszczalna jest sytuacja w której Nabywca otworzy oryginalne opakowanie celem zapoznania się z zawartością; towar odsyłany jest na koszt Nabywcy. Produkt powinien być spakowany w sposób staranny tj. zabezpieczający przed ewentualnymi zniszczeniami w drodze do Autora. W przypadku zniszczenia, które nastąpi w wyniku nienależytego zapakowania Autor zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia zwrotu.
Autor, w przypadku prawidłowego odstąpienia przez Nabywcę od umowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów zobowiązuje się do zwrócenia zapłaty za odesłany towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania zwróconego towaru.