Warsztaty weekendowe (wyjazdowe) nawigacji satelitarnej, Weather Routingu i strategii jachtu żaglowego – program

Wykład 1.
ZASADY NAWIGACJI SATELITARNEJ
Ustawienie wyświetlania rozszerzeń
Jak działa system satelitarny
Sprzęt
Mapy elektroniczne rastrowe – RNC
Mapy elektroniczne wektorowe – ENC


Wykład 2.
OPROGRAMOWANIE OPENCPN
Instalowanie
Konfiguracja interfejsu użytkownika
Konfiguracja GPS
Wyświetlanie map
Pływy i prądy


Wykład 3.
PIERWSZY ROUTING
Instalowanie QtVlm
Ładowanie przykładowego Polar Plotu
Pobieranie gribu GFS
Routing automatyczny
Pierwszy odczyt drogi


Wykład 4.
OPROGRAMOWANIE QTVLM
Konfiguracja jednostek
Podłączenie odbiornika GPS
Toolbar
Menu View
Instruments
Wyświetlanie map


Wykład 5.
GRIBY
Co to są griby
Cechy gribów
Wyświetlanie gribów
Pozyskiwanie gribów przez protokół HTTP
Pozyskiwanie gribów w warunkach słabego Internetu


Wykład 6.
ROUTING
Jak działa algorytm do Weather Routingu
Pruning
VMG, czyli Velocity Made Good, czyli prędkość skompensowana
Omijanie stref silnego wiatru i falowania
Multirouting czyli Best Start
Bariery
Pathway czyli ścieżka


Wykład 7.
DROGA
Odczyt i analiza Tabeli Best Start
Odczyt i analiza Tabeli Drogi
Przenoszenie Waypointów do innych programów nawigacyjnych
Przenoszenie Waypointów na Chartplotter
Komunikacja rutera z resztą załogi
Sterowanie jachtem na VMG


Wykład 8.
POLAR PLOT
Analiza Polar Plotu
Znalezienie najlepszego kąta martwego
Dostępne bazy polarów różnych jachtów
Dopieszczanie polaru


Wykład 9.
STRATEGIA
Co to jest strategia morskiego jachtu żaglowego?
Strategia a Weather Routing
Strategia a taktyka regatowa
Strategia w zjawiskach pogodowych
Strategia w procesji niżów
Strategia w niżu wtórnym
Strategia we froncie chłodnym
Strategia pod chmurą kłębiastą
Strategia w niżu off-cut


Wykład 10.
EFEKTY LOKALNE
Mezoskala a griby
Efekty lokalne w mezoskali

 • Efekt bariery
 • Efekt wachlarza
 • Efekt fali
 • Efekt strefy osłoniętej i efekt korytarza
 • Efekt dyszowy i efekt "próżniowy"
 • Efekt krzywej cyklonicznej i antycyklonicznej
 • Efekt ostrego cypla
 • Efekt skrzydła (efekt żagla)
 • Efekt ściśnięcia
 • Efekt konwergencji

Rozpoznanie efektów
Efekty lokane hydrologiczne

 • Efekt meandru
 • Efekt płytkiej wody
 • Efekt stoku (uskoku)
 • Efekt zwężenia
 • Prąd wokół skalistej przeszkody o stromych zboczach

Wykład 11.
ROZPOZNANIE LOKALNE I DROGI ALTERNATYWNE
Batymetria
Klimat plugin Klimatologia do OpenCPN
Griby historyczne
Mapy synoptyczne historyczne
Zdjęcia satelitarne historyczne
Analiza danych historycznych


Wykład 12.
STRATEGIA KONWENCJONALNA OFENSYWNA
Efekty lokalne w mikroskali

 • Niski brzeg, wiatr od lądu
 • Niski brzeg, wiatr od morza
 • Niski brzeg, wiatr z lewej
 • Niski brzeg, wiatr z prawej
 • Niski brzeg, mała wyspa
 • Średni i wysoki brzeg, wiatr od morza
 • Średni brzeg, wiatr od lądu
 • Średni brzeg, wiatr skośny
 • Średni i wysoki brzeg, wiatr skośny
 • Średni i wysoki brzeg, wiatr z lewej
 • Średni i wysoki brzeg, doliny
 • Wysoki brzeg, wiatr od morza
 • Wysoki brzeg, wiatr od lądu

Bryza termiczna

 • Bryza dzienna
 • Bryza nocna
 • Wiatr gradientowy a bryza
 • Prawdopodobieństwo powstania bryzy
 • Teoria kwadrantów
 • Położenie kwadrantów

Wykład 13.
DANE METEOROLOGICZNE STRATEGICZNE
Sailinweatheronline.com
Windy.com
Windfinder.com
Griby przez protokół HTTP
Griby przez email
Mapy synoptyczne
Plugin Weatherfax do OpenCPN
Zdjęcia satelitarne
Czytanie zdjęć kolorowanych
Skaterometria
Dane o prądach i pływach Harmonic
Dane o zalodzeniu
Uczestnicy opracowują optymalną drogę strategiczną


Wykład 14.
STRATEGIA NA MORZU I OCEANIE
Łączność

 • WiFi
 • 4G
 • Komunikator satelitarny tekstowy
 • Telefon satelitarny wspierający email
 • Szerokie pasmo
 • Modem Pactor
 • Odbiornik radiowy globalny

Ściąganie map pogodowych za pomocą radia globalnego

Porównywanie posiadanego gribu z aktualną mapą