Program kursu “Strategia jachtu żaglowego”

Wykład 1.
WPROWADZENIE 
Co to jest strategia morskiego jachtu żaglowego?
Strategia a taktyka regatowa
Łączność internetowa z lądem

 • WiFi
 • Sieć 4G

Internet satelitarny

 • Internet szerokopasmowy
 • Telefon satelitarny z funkcją email akceptującą załączniki
 • Komunikator satelitarny tekstowy

Łączność radiowa z lądem

 • UHF
 • Odbiornik radiowy globalny
 • Modem Pactor

Wykład 2.
ROZPOZNANIE LOKALNE
Klimat (plugin Klimatologia do OpenCPN)
Dane pogodowe historyczne

 • Griby
 • Mapy synoptyczne
 • Zdjęcia satelitarne

Batymetria
Opracowanie kilku dróg alternatywnych na podstawie gribów historycznych
Opracowanie tabeli "Jeśli - to"


Wykład 3.
KORZYSTANIE Z DANYCH NUMERYCZNYCH
Pobieranie i analiza map synoptycznych
Radiofax (plugin Weatherfax do OpenCPN)
Pobieranie i analiza zdjęć satelitarnych
Skaterometria
Synop/Metar/Buoy
Dane o pływach
Dane o zalodzeniu


Wykład 4.
STRATEGIA W ZJAWISKACH POGODOWYCH
Strategia w procesji niżów
Strategia w niżu wtórnym
Strategia we froncie chłodnym
Strategia pod chmurą kłębiastą

Efekty lokalne w mezoskali

 • Efekt bariery
 • Efekt wachlarza
 • Efekt fali
 • Efekt strefy osłoniętej i efekt korytarza
 • Efekt dyszowy i efekt "próżniowy"
 • Krzywa antycykloniczna i cykloniczna wokół średniego i wysokiego lądu
 • Efekt skrzydła (efekt żagla)
 • Efekt ściśnięcia
 • Efekt konwergencji

Efekty lokalne w mikroskali

 • Brzeg niski
 • Brzeg średniej wysokości
 • Brzeg wysoki

Wiatry katabatyczne


Wykład 5.
BRYZA TERMICZNA I HYDROLOGIA
Bryza termiczna

 • Mechanizm bryzy termicznej
 • Prawdopodobieństwo
 • Wpływ wiatru gradientowego na powstanie bryzy
 • Teoria ćwiartek (kwadrantów)
 • Pozycjonowanie kwadrantów
 • Ewolucja bryzy
 • Koniec seansu bryzy morskiej
 • Bryza nocna (lądowa)

Hydrologiczne efekty lokalne

 • Efekt płytkiej wody
 • Efekt stoku
 • Efekt meandru
 • Efekt zwężenia
 • Prąd wokół skalistej przeszkody o stromych zboczach

Wpływ fazy pływu i kształtu dna na wybór drogi
Najkrótsza droga nad dnem i najkrótsza droga po wodzie


Wykład 6.
NA MORZU
Weather Routing a kaprysy wiatru
Mapa doboru żagli
Sterowanie na VMG