Warsztaty “Nawigacja satelitarna przy użyciu OpenCPN” – program

Wykład 1.
ZASADY NAWIGACJI SATELITARNEJ

Ustawienie wyświetlania rozszerzeń
Jak działa system satelitarny
Sprzęt
Instalowanie OpenCPN
Konfiguracja interfejsu użytkownika
Konfiguracja GPS


Wykład 2.
MAPY NAWIGACYJNE

Mapy elektroniczne rastrowe – RNC
Mapy elektroniczne wektorowe – ENC
Pasek map
Grupy map
Konfiguracja wyświetlania map wektorowych


Wykład 3.
WAYPOINT I DROGA

Zarządzanie drogami i punktami drogi
Aktywowanie drogi.
Alarm kotwiczny
Alarm Człowiek za burtą


Wykład 4.
PLUGINY

Aktywowanie pluginów
Plugin Dashboard
Plugin Klimatologia
Plugin Grib, pobieranie prognoz


Wykład 5.
PŁYWY I PRĄDY

Dane harmoniczne
Griby
Obliczanie kąta drogi po wodzie i kąta drogi nad dnem
Porty na wodach pływowych
Kotwiczenie na wodach pływowych


Wykład 6.
ŁĄCZNOŚĆ NA MORZU

Wifi
4G
Komunikator satelitarny tekstowy
Telefon satelitarny wspierający email
Radio globalne


Wykład 7.
PLUGIN WEATHERFAX

Pobieranie map synoptycznych
Mapowanie map synoptycznych
Odczyt siły i kierunku wiatru z mapy synoptycznej