Warsztaty Weather Routingu morskiego jachtu żaglowego – program

Wykład 1.
ZASADY NAWIGACJI SATELITARNEJ
Ustawienie wyświetlania rozszerzeń
Jak działa system satelitarny
Sprzęt
Mapy elektroniczne rastrowe – RNC
Mapy elektroniczne wektorowe – ENC


Wykład 2.
OPROGRAMOWANIE OPENCPN
Instalowanie
Konfiguracja interfejsu użytkownika
Konfiguracja GPS
Wyświetlanie map
Pływy i prądy


Wykład 3.
PIERWSZY ROUTING
Instalowanie QtVlm
Ładowanie przykładowego Polar Plotu
Pobieranie gribu GFS
Routing automatyczny
Pierwszy odczyt drogi


Wykład 4.
OPROGRAMOWANIE QTVLM
Konfiguracja jednostek
Podłączenie odbiornika GPS
Toolbar
Menu View
Instruments
Wyświetlanie map


Wykład 5.
GRIBY
Co to są griby
Cechy gribów
Wyświetlanie gribów
Pozyskiwanie gribów przez protokół HTTP
Pozyskiwanie gribów w warunkach słabego Internetu


Wykład 6.
ROUTING
Jak działa algorytm do Weather Routingu
Pruning
VMG, czyli Velocity Made Good, czyli prędkość skompensowana
Omijanie stref silnego wiatru i falowania
Multirouting czyli Best Start
Bariery
Pathway czyli ścieżka


Wykład 7.
DROGA
Odczyt i analiza Tabeli Best Start
Odczyt i analiza Tabeli Drogi
Przenoszenie Waypointów do innych programów nawigacyjnych
Przenoszenie Waypointów na Chartplotter
Komunikacja rutera z resztą załogi
Sterowanie jachtem na VMG