Spis treści

Wstęp

Chartplotter vs laptop

Zasilanie

Równowaga energetyczna
Równowaga energetyczna
Zapewnienie równowagi energetycznej

Odpowiedni laptop
"Rasowanie" laptopa
Kupno laptopa
Tablet-hybryda
Dbałość o sprzęt

Internet
Internet LTE
Sieć WiFi

Mapy
Rodzaje map

OpenCPN
Ogólnie
Instalacja

Instalowanie map
Biblioteka map
Pasek map
Grupy map
Konfiguracja Wyświetl
Konfiguracja Interfejs użytkownika
Konfiguracja GPS
Punkt drogi
Droga
Nawigacja
Zarządzanie drogami i punktamu drogi
Pływy i prądy
Alarm kotwiczny
Deska rozdzielcza
Plugin Grib Weather
Plugin World Magnetic Model

Weather Routing i QtVlm

Instalowanie pluginów

Plugin Ocpn Draw
Plugin Watchdog

AIS i OpenCPN
AIS
OpenCPN i AIS
AtoN (Aids to Navigation)
Ais Target List
Ikona AIS w menu obrazkowym
Ustawienia Obiekty AIS
Zakładka Właściwości MMSI
Tabela ikon AIS w OpenCPN

Połączenia
NMEA 0183
Dodawanie połączenia szeregowego
Filtrowanie połączeń w OpenCPN

Słowniczek