4 sposoby na oszacowanie siły i kierunku wiatru z mapy synoptycznej

Jeśli na mapie synoptycznej siła wiatru nie jest podana, określamy ją opierając się na odległości, która dzieli poszczególne izobary.

Sposób 1.

Sposób pierwszy jest dla map synoptycznych, na których izobary są oddalone od siebie o 4 mb i są wyposażonych w skalę wiatru geostroficznego

 

 

Kierunek wiatru

W pewnej odległości od powierzchni Ziemi, w miejscu, gdzie tarcie ma niewielki wpływ na przepływ powietrza, wiatr ma tendencję do przyjmowania kierunku równoległego do izobar. Wiatr ten nazywa się wiatrem geostroficznym i występuje, gdy izobary są proste. Jednak gdy izobary są zakrzywione, powietrze ma tendencję do przesuwania się pod pewnym kątem do izobar. Wiatr ten nazywa się wiatrem gradientowym.

Blisko powierzchni Ziemi tarcie ma duży wpływ na przepływ powietrza i odchyla go nieco w kierunku niskiego ciśnienia. Na morzu, gdzie tarcie jest mniejsze niż na lądzie, wiatr dokładniej podąża za izobarami. To odchylenie może wynosić około około 15° (niebieska strzałka na poniższym rysunku).

Siła wiatru.

Cyrklem nawigacyjnym mierzymy odległość między dwiema izobarami. W tym przykładzie znajdujemy się na szerokości geograficznej 58°.

 

 

Utrzymując ten sam rozstaw cyrkla, przykładamy go do skali wiatru geostroficznego, na szerokości geograficznej 58° i odczytujemy, że wg mapy synoptycznej wiatr w miejscu pomiaru będzie wiał z siłą około 30-35 węzłów.

 

 

Sposób 2.

Korzystamy z pluginu Weatherfax do OpenCPN.

Kierunek wiatru określamy identycznie jak w metodzie pierwszej.

Plugin Weatherfax do OpenCPN potrafi mapować mapy synoptyczne. To daje nam możliwość, korzystając z narzędzia do pomiaru odległości (menu > narzędzia > pomiar odległości) zmierzyć odległość jaka dzieli izobary.

 

Aby odczytać siłę wiatru, najpierw obliczamy gradient ciśnienia. Oblicza się go ze wzoru:

G = Δp : Δl

gdzie:

  • Δp to różnica ciśnień wyrażona w hPa
  • Δl to odległość w jednostkach, jednostką jest 60 Mil morskich

Mając gradient obliczamy prędkość wiatru wg wzoru:

V = G x 4

gdzie:

  • V to prędkość wiatru
  • G to gradient
  • 4 to wartość współczynnika empirycznego dla obszarów morskich

W naszym przykładzie wartości są następujące

  • – odległość 85 Mm
  • – różnica ciśnień 4 hPa

G = 4 hPa : (85 : 60) = 2,82

V= 2,82 x 4 = 11,28 m/sek (22 węzły, 6° B)

 

Sposób 3.

Kierunek wiatru określamy identycznie jak w metodzie pierwszej.

Ponieważ lubię upraszczać prace nawigatora, przygotowałem kalkulator siły wiatru. Wystarczy wprowadzić nasze dane pozyskane z mapy i obliczenie gotowe.

 

 

Kalkulator możesz pobrać tu:

 

Metoda 4.

 

Jeszcze prostsze może być pobranie (prawy klik > zapisz grafikę jako), wydrukowanie i powieszenie poniższej tabelki w kabinie nawigacyjnej.

 

Kierunek wiatru określamy identycznie jak w metodzie pierwszej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *