intern

Program Kursu:

Wykład 1.

QtVlm

Ustawienia Display

Menu i toolbar

Menu View

Instruments

Microboard i Dashboard

Wyświetlanie map

Podłączenie myszy GPS USB

Wykład 2.

GRIBY

Rodzaje gribów

Ściąganie gribu Zygrib do QtVlm

Ściąganie gribów Saildoc do QtVlm

Wyświetlanie gribu

Griby SQUID

Ściąganie gribu Squid przez protokół HTTP

Ściąganie gribu Squid przez przez Squid Mail

Open SKIRON - Griby WRF

Open SKIRON - Griby ICON 

Griby prądu

Wykład 3.

POLAR PLOT

Co to jest Polar Plot

Dostępne bazy polarów różnych jachtów

Załadowanie Polar Plotu do QtVlm

Boat Setting

Analiza Polar Plotu

Dopieszczanie polaru 

Znalezienie najlepszego kąta martwego 

Wykład 4.

QTVLM I PIERWSZY ROUTING

Jak działa algorytm do Weather Routingu

Mój pierwszy routing (ustawienia automatyczne)

Odczyt drogi

Routing - ustawienia zaawansowane (pruning)

Bariery oraz omijanie stref silnego wiatru i falowania

Pathway

Mój pierwszy Multirouting

Routes Comparator

Wykład 5.

DROGA

Upraszczanie i optymalizowania drogi

Odczyt drogi i przygotowanie planu drogi

Mapa doboru żagli

Komunikacja rutera z resztą załogi

Wykład 6.

STRATEGIA METEOROLOGICZNA I HYDROLOGICZNA - ZARYS

Wstępne rozpoznanie akwenu (hydrologiczne i meteorologiczne)

Opracowanie optymalnej drogi strategicznej 

Strategia podczas etapu

Strategia elektroniczna

Kaprysy wiatru - Strategia konwencjonalna ofensywna

Kaprysy wiatru - Strategia konwencjonalna defensywna

VMG i sterowanie jachtem